Maldives High Court

ކޯޓުގެ އިރުޝާދު

އެކި ފަރާތްތަކުން ހައިކޯޓަށް ދައްކާ ފައިސާ، 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 އިން ފެށިގެން އާއްމު ގޮތެއްގައި ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.