މި އަހަރު ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 500 އަށް އަރައިފި.
2016-11-09

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 500 އަށް
އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

މި އަހަރު ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 500 އަށް އަރައިފި.
2016-11-09
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 500 އަށް އަރައިފިއެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދެވެ.

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ 187 މައްސަލައާ، މަދަނީ 271 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޢިލީ 18 މައްސަލައާ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ 32 މައްސަލަ އަދި މޮނިކޮން އަމުރުގެ 21 މައްސަލައާ ދުސްތޫރީ 2 މައްސަލަ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވޭތިވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު މިހާރުވަނީ ހައިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައެވެ. 


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް