ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެމިނާރު
2017-08-05

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެމިނާރު
2017-08-05

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ގޮތުން، މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނާރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއް ދުވަހުގެ މި ސެމިނާރުގައި މައުލޫމަތު ދެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛު އަހްމަދު މާޖިދު އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފްއެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ގޮތުން، ބޭއްވި މި ސެމިނާރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ލީގަލް މުވައްފުންގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް