ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި.
2016-01-07

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި.
2016-01-07

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.  


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް