އިންތިޚާބީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަހާސިންތާ
2014-08-19

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

އިންތިޚާބީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަހާސިންތާ
2014-08-19

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން" މި ނަމުގައި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކުރިއަށްދާ މަހާސިންތާގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ވޭތިވެދިޔަ އަހަރާއި މިއަހަރުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އިންތިހާބުތައް އެސެސްކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މި ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގުޅިގެން، ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫއެސްއެއިޑް) ގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި މަހުގެ 18 އިން ފެށިގެން 20 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި މަހާސިންތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މައުޟޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބީ ޝަކުވާތައް ބެލުން އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ކަންތައްތައް، އިންތިހާބުތަކުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް، އިންތިހާބުގެ ހިންގުމުގައި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް