2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު
2016-08-03

 މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 163 މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި
އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު
2016-08-03
 މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 163 މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖިނާޢީ 71 މައްސަލައާ، 59 މަދަނީ މައްސަލައާ، ޢާއިލީ 7 މައްސަލައާ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ 7 މައްސަލައިގެ އިތުރުން މޮނިކޯން އަމުރުގެ 18 މައްސަލަ އަދި ޓެކުހާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 284 މައްސަލައެވެ. އެއީ ޢާއިލީ 5 މައްސަލައާ، ޖިނާޢީ 95 މައްސަލައާ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ 19 މައްސަލައާ، މަދަނީ 144 މައްސަލައިގެ އިތުރުން މޮނިކޮން އަމުރުގެ 20 މައްސަލައާ 1 ދުސްތޫރީ މައްސަލައެވެ.

މި ދިޔަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 413 މައްސަލައެވެ. 


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް