ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހިންގުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރުއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި
2014-10-20

އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ ....

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހިންގުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރުއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި
2014-10-20

 20އޮކްޓޯބަރ 2014 އިން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރުއާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރައްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް