ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި.‫​
2014-04-15

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި.‫​
2014-04-15

22 މާރޗު 2014 ގައި ބޭއްވުނު އާއްމު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަނެފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަތީ، ކުރިން އެ މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ހައިކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ނިންމެވި ނިންމެވުން އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ ކަން ބެއްލެވި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މައްސަލަ މިހާރުވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެވެ.

22 މާރޗު 2014 ގައި ބޭއްވުނު އާއްމު އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިންތީޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު، 11 އޭޕްރީލް 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:35 ގައި ހަމަވެފައިވާއިރު، އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ 16 މައްސަލައެއް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް މިހަރުވަނީ ފެށިފައެވެ.

 


ފަހުގެ ޤަޟިއްޔާތައް